Σε περίπτωση που δεν φορτώνει η ζωντανή αναμετάδοση του συνεδρίου μπορείτε να επαναφορτώσετε τη σελίδα