Speaker

Γρηγόριος Καλογιάννης

Υποψήφιος Διδάκτορας, ερευνητής - Τμήμα ΗΜΜΥ ΑΠΘ

O Καλογιάννης Γρηγόριος γεννήθηκε στη Λάρισα το 1978. Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών της ίδιας σχολής. Από το 2012 είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. Και Μηχ. Ηλ. Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. και συνεργαζόμενος ερευνητής στο εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστικών Συστημάτων με ερευνητικά ενδιαφέροντα τις αρχιτεκτονικές ενσωματωμένων συστημάτων και τις διεπαφές ανθρώπινου εγκεφάλου-υπολογιστή. Επιπλέον από το 2010 μέχρι και σήμερα διατελεί εργαστηριακός συνεργάτης – πανεπιστημιακός υπότροφος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας) ενώ έχει διατελέσει στο παρελθόν συνεργαζόμενος ερευνητής του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών(ΙΠΤΗΛ) με αντικείμενο έρευνας την επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα καθώς και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης(ΕΚΕΤΑ). Έχει βραβευτεί από το δίκτυο αριστείας HiPEAC το 2017 στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας ερευνητών για 3μηνη συμμετοχή στο Research Group της εταιρίας Arm (UK) με επιπρόσθετη επιχορήγηση 3 μηνών το 2018, από την ίδια εταιρία για παραμονή του στην ερευνητική ομάδα. Διαθέτει εκπαιδευτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε διδασκαλία μαθημάτων (Ηλεκτρονικά κυκλώματα, Βασικές Αρχές Προγραμματισμού, Λειτουργικά Συστήματα, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Δομημένος Προγραμματισμός, Κατανεμημένα Συστήματα, Δικτυακή Υπολογιστική). Είναι μέλος του ΤΕΕ, της αδελφότητας μηχανικών ACM, Member της ΙΕΤ και της ΙΕΕΕ.

Το θέμα της ομιλίας του...

System-on-Chip Design Flow and FPGA Prototyping

Ένα SoC, είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα που περιέχει τα περισσότερα από τα απαραίτητα δομικά στοιχεία ενός υπολογιστικού συστήματος υπό την μορφή μιας ενιαίας οντότητας. Σε αυτό μπορεί να περιλαμβάνονται, μια κύρια μονάδα συστήματος, όπως για παράδειγμα μια Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) ή ένας ελεγκτής Direct Memory Access (DMA), περιφερειακά συστήματος, όπως μπλοκ μνήμης, χρονοδιακόπτες και εξωτερικές ψηφιακές / αναλογικές διεπαφές καθώς και ένας δίαυλος συστήματος που επιτρέπει τη διασύνδεση περιφερειακών μονάδων με τη χρήση εξειδικευμένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Σύγχρονα SoCs μπορούν να έχουν επίσης πιο περίπλοκες αρχιτεκτονικές και να περιλαμβάνουν επεξεργαστές για ψηφιακή επεξεργασία σημάτων, κρυπτογράφηση, αποκλειστικούς επεξεργαστές γραφικών και ούτω καθεξής. Πιο ”ειδικά” στοιχεία, γνωστά ως πυρήνες πνευματικής ιδιοκτησίας (Intellectual Properties - IP) είναι επίσης σύνηθες να ενσωματώνονται σε σύγχρονα SoCs, όπως για παράδειγμα επιταχυντές υλικού με σκοπό την ελάφρυνση της CPU από απαιτητικές εργασίες καθώς και την επιτάχυνση των υπολογισμών σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Ο σχεδιασμός ενός SoC είναι κυρίως μια διαδικασία ενσωμάτωσης κατά την οποία οι προγραμματιστές υλικού, προκειμένου να αναπτύξουν τα συστήματα τους, δια-συνδέουν ένα σύνολο από IPs με τη χρήση τυπικών διαύλων. Σε μια τυπική ροή σχεδιασμού SoC, υπάρχει ένα σύνολο βασικών βημάτων που πρέπει ακολουθηθούν, από τον καθορισμό των προδιαγραφών μέχρι τη τελική εξαγωγή του προϊόντος. Στην πραγματικότητα, η διαδικασία σχεδιασμού είναι πιο περίπλοκη και μπορεί να περιλαμβάνει παράλληλα δεκάδες επαναλήψεις. Οι διατάξεις πυλών προγραμματιζόμενου πεδίου (Field programmable gate array - FPGA) αποτελούν μια σημαντική τεχνολογία, η οποία επιτρέπει στους σχεδιαστές ηλεκτρονικών κυκλωμάτων την υλοποίηση συγκεκριμένου σκοπού κυκλωμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα FPGA μπορούν να θεωρηθούν ως ένα εργαλείο στο οποίο μπορεί να υλοποιηθεί κάθε ψηφιακό κύκλωμα, όπως για παράδειγμα ψηφιακά φίλτρα, ελεγκτές, μικροεπεξεργαστές μέχρι και πολύπλοκα SoC με διάφορα επιμέρους αλληλένδετα στοιχεία. Η προτυποποίηση SoC σε FPGA είναι μια καλά εδραιωμένη τεχνική για την επαλήθευση της λειτουργικότητας και της απόδοσης τους. Χρησιμοποιείται ευρύτερα σήμερα, λόγω της αύξησης τόσο της πολυπλοκότητας του υλικού όσο και του ποσοστού του σχετιζομένου με αυτό λογισμικού που χρίζει σχετικής επικύρωσης. Η παρουσία ομιλία επικεντρώνεται αφενός στη διαδικασία ενσωμάτωσης ενός SoC, αφετέρου στην προτυποποίηση των τελευταίων σε μηχανές FPGA.